Problem Management

Het doel van het Problem Management proces is minimaliseren van het negatieve effect van verstoringen in uw ICT-infrastructuur of uw bedrijfsproces door enerzijds reactief te zoeken naar de oorzaak van eerder voorgekomen incidenten en door anderzijds proactief incidenten te voorkomen door te zoeken naar de oorzaak van eerder voorgekomen incidenten. In beide gevallen zullen voorstellen worden geïnitieerd om de situatie te verbeteren of te corrigeren.

Als problem manager draag ik zorg voor het zo efficiënt mogelijk opsporen en oplossen van oorzaken voor verstoringen in de diensten die u aan uw in- of externe klanten levert. Ik kan zorg dragen voor een optimale signalering van bestaande problemen en workarounds voordragen aan het management.

In de functie van Problem Manager kan ik u als volgt ondersteunen:

  • het op operationeel niveau bewaken van de kwaliteit en procedures van het process
  • het directe functionele aansturen en coachen van de mensen met een uitvoerende rol in het proces
  • het procesmatig aanspreekpunt zijn voor de oplosgroepen
  • het assisteren van de Incident Manager tijdens Major Incidents door de analyse te coördineren
  • het ontwikkelen van procedures en werkinstructies om het process te verbeteren
  • het verzorgen van maandelijkse rapportages, zowel in- als extern

Ben u geïnteresseerd, of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op.