IT Service Continuity & Disaster Recovery Management

Omdat de IT omgeving een essentieel onderdeel is van bijna alle ondernemingen, is het voor handen hebben van een Disaster Recovery Plan zeker geen overbodige luxe. Het IT Service Continuity proces zorgt er voor dat in geval van een calamiteit de gevolgen hiervan voor de IT-dienstverlening beperkt blijven tot een met u als klant overeengekomen niveau en bestaat voornamelijk uit het opstellen, onderhouden, implementeren en testen van uitwijkplannen, en het nemen van voorzorgsmaatregelen.

Als uw IT Service Continuity & Disaster Recovery Manager kan ik de volgende activiteiten voor u behartigen:

  • het opstellen van een Business Impact Analyse en nagaan hoe uw verschillende business units werken en welke bedrijfskritische processen afhankelijk zijn van IT
  • het helpen bij de opzet van een IT uitwijk plan dat aansluit bij de eisen en verwachtingen van uw stakeholders en de impact van een incident zoveel mogelijk te beperken
  • het opstellen van een communicatieprotocol, waarin staat wie en wanneer geïnformeerd moet worden en dit verwerken in het stappen(uitwijk)plan
  • het definiëren van de stappen voor het stoppen/starten van de systemen per applicatie per datacenter inclusief het technische testen
  • het (regelmatig) testen van het Disaster Recovery Plan
  • het evalueren van de testen en eventueel bijsturen stappen(uitwijk)plan, wanneer u vaststelt dat de gedefinieerde procedures niet de gewenste resultaten opleveren of de afgesproken RTO en RPO overschrijden
  • het aanpassen van de processen (o.a. Change en Release Management) zodat wijzigingen in het landschap geborgd worden ook in het stappen(uitwijk)plan
  • het borgen in de organisatie dat het stappen(uitwijk)plan op vaste momenten wordt uitgevoerd

Ben u geïnteresseerd, of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op.