Change Management

Het doel van Change Management is het gecontroleerd, efficiënt en zorgvuldig doorvoeren van hard- en software wijzigingen via gestandaardiseerde methodes, processen en procedures met een zo gering mogelijke kans op incidenten of negatieve impact op de kwaliteit van uw diensten. Belangrijk onderdeel van Change Management is het identificeren, kwantificeren, beheren en beperken van risico’s en het vaststellen van beheersmaatregelen.

In de rol van Change Manager kan ik u onder andere behulpzaam zijn bij de volgende zaken:

  • het zorg dragen voor de uitvoering, het besturen en bewaken van het Change Management proces en bijbehorende KPI’s
  • het opstellen van een change kalender en het waarborgen van de kwaliteit van de changes
  • het beoordelen van changes op basis van impact- en risico analyse
  • het zorg dragen voor borging van de Post Implementation Review als sluitstuk van het Change Management proces
  • het aansturen van de functionele organisatie over de initiatie van Request for Changes
  • het aansturen van leveranciers in verband met derdelijns wijzigingsverzoeken
  • het voorzitten van de Change Advisory Board (CAB) en het aanspreekpunt zijn voor de diverse stakeholders
  • het pro-actief analyseren van het Change proces en het starten van analyses en Change Management initiatieven die leiden tot structurele verbeteringen en reductie van incidenten en problems
  • het verzorgen van maandelijkse rapportages, zowel in- als extern

Ben u geïnteresseerd, of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op.