IT Proces Documentatie

Proces documentatie is belangrijk deel van de levering van een IT system en essentieel voor elke organisatie. Het beschrijft in feite de stappen die nodig zijn om een taak of proces te voltooien en een gewenste resultaat te bereiken. De documentatie dient als cruciale handleiding die uw medewerkers en managers kunnen raadplegen.

Proces documentatie is een stappenplan voor uw organisatie, het helpt u de huidige toestand van een proces te identificeren en geeft inzicht in hoe u het proces kunt verbeteren. Elke taak die meer dan een keer gedaan wordt of voltooid wordt door meerdere mensen moet worden gedocumenteerd. Dit schept consistentie voor uw organisatie en stelt u in staat om toezicht te houden en processen regelmatig te herzien.

Procesdocumentatie, procedures en werkinstructies kunnen om verschillende redenen opgezet worden:

  • borgen van proceskennis in de staande organisatie
  • verbeteren van de operationele processen binnen uw organisatie
  • verbeteren van de coördinatie binnen en tussen uw afdelingen
  • overdraagbaar maken van het werk (procedures en werkinstructies als opleidingsmiddelen)
  • bereiken van een hogere efficiency van de werkzaamheden in uw organisatie
  • opsporen en oplossen van knelpunten

Ben u geïnteresseerd, of heeft u vragen? Neem dan gerust contact met mij op.