Disclaimer

 
“Omdat ik zorgvuldig met u wil omgaan”

Op deze pagina vindt u de voorwaarden die gelden voor de eenmanszaak Irvin Getrouw, ingeschreven onder nummer 70054843 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Door de website www.getrouw.net (hierna: “de website”) te gebruiken stemt u met deze disclaimer in.

Als u mijn website bezoekt, gaat u akkoord met deze voorwaarden. Als u hier niet mee akkoord gaat, mag u deze website niet gebruiken en moet u het gebruik onmiddellijk stoppen. Ik vraag u daarom deze disclaimer goed te lezen. Als er iets anders in de voorwaarden voor mijn producten of diensten vermeld staat dan in deze disclaimer, dan geldt de regel die in de voorwaarden voor het product of de betreffende dienst staan vermeld.

Gebruik website
De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend. Alle informatie op mijn website is bedoeld om u te informeren. Ik streef ernaar u juiste, volledige en actuele informatie te geven, maar kan dat niet garanderen. U kunt de informatie niet als persoonlijk advies beschouwen. Als u een beslissing neemt op basis van deze informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ik ben niet aansprakelijk voor uw beslissingen die u neemt op basis van de informatie op mijn website.

Als ik op mijn website een hyperlink of verwijzingen naar andere sites opneem, is deze bedoeld als verdere informatie. Ik controleer de inhoud van de website waarnaar wordt verwezen niet continu en ben daar ook niet aansprakelijk voor. Een verwijzing of hyperlink betekent niet dat ik de betreffende site, de producten, diensten of informatie op de betreffende site aan u adviseren. Ik kan u niet garanderen dat de hyperlink werkt, dat de site waarnaar wordt verwezen goed functioneert, of dat de informatie op die website correct is.

Toepasselijk recht
Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Ik beheer en onderhouden mijn website vanuit Nederland. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.
Ik doe er alles aan om mijn website goed te laten functioneren en toegankelijk te houden. Ik kan niet garanderen dat u mijn website altijd foutloos en ononderbroken kunt gebruiken. Ik ben niet aansprakelijk voor schade als mijn website tijdelijk minder of niet goed functioneert. Het is mogelijk dat mijn website niet beschikbaar is voor gebruik in andere landen. Bezoekt u mijn website vanuit een ander land dan Nederland, houdt dan rekening met de dan geldende wetgeving.

Wijzigingen
Ik kan alle inhoud van mijn website (waaronder alle teksten, disclaimer en service omgeving) zonder aankondigingen wijzigen. Het is niet toegestaan informatie op deze website te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Irvin Getrouw of de rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze website wel afdrukken en/of downloaden voor eigen persoonlijk gebruik.

Aansprakelijkheid
Ik en/of de personen of organisaties waarmee ik samenwerk, zijn niet aansprakelijk voor enige schade door het gebruik (of niet kunnen gebruiken) van mijn website. Dat geldt ook voor schade die het gevolg is van de onjuistheid of onvolledigheid van informatie op mijn website.

Als u een klacht heeft, dan hoort ik dat graag. Stuur uw klacht over de inhoud naar info@getrouw.net

Laatst herzien: 19 mei 2020